با انجام یک آزمایش ساده، از وجود عفونت در بدن خود مطمئن شوید

تشخیص عفونت با یک آزمایش خون ساده

ورود هر عامل باکتریایی، قارچی و ویروس ها در بدن می تواند زمینه را برای شروع عفونت در بدن فراهم کند. اگر این عفونت در مراحل اولیه تشخص داده شود، به چند داروی رایج در این زمینه قابل درمان خواهد بود اما تصور کنید عفونت در بدن پیشروی کند. در این صورت می تواند به شدت خطر آفرین باشد. برای مثال فردی که به بیماری های قلبی و یا ریوی مبتلا است، کوچکترین عفونت می تواند او را به سر حد مرگ برساند. گاها این عارضه در بدن پیشرفت کرده و متخصص لازم می داند قبل از شروع درمان، از میزان عفونت در بدن و اندام های در خطر آگاه شود تا در این صورت بتواند روش درمانی صحیحی را اعمال کند. شما تنها با یک آزمایش ساده می توانید از وجود یا عدم وجود عفونت در بدن خود مطلع شوید.

آزمایشات تشخیص عفونت شامل تست هایی می باشد که ارگانیسم عامل عفونت و یا واکنش بدن نسبت به آن ارگانیسم را می سنجد. میکروب ها ارگانیسم هایی هستند که بعد از ورود به بدن موجب آسیب هایی در آن می شوند. گاهی این آسیب جزئی می باشد و خود به خودی، بدون نیاز به درمان خاصی خود بهبود می یابد به این صورت که کافیست برای چند روز مهلت دهیم سیستم دفاعی بدنمان با ارگانیسم خارجی مبارزه کند در حالی که برخی از میکروب ها بسیار مخرب تر می باشند و موجب آسیب سلولی و حتی آسیب بافت و ارگان خاصی می شود. تشخیص به موقع عامل عفونی به ما کمک می کند بهترین درمان را انتخاب کنیم . به همین دلیل آزمایشات تشخیص عفونت بسیار حایز اهمیت می باشد.

تشخیص عفونت با یک آزمایش خون ساده

آزمایشات تشخیص عفونت:

عفونت ها ناشی از عامل بیگانه ای می باشد که بدن علیه آن مقابله می کند. آزمایشات تشخیص عفونت امکان شناسایی این سلول ها را به ما می دهد. سیستم دفاعی بدن انسان بسیار تخصص یافته می باشد. به طوری که هر لحظه در حال اسکن عامل های بیگانه و افتراق سلول های خودی از غیر خودی می باشد. این عاملین بیگانه به هر صورت که وارد بدن شوند با خط دفاعی ذاتی و اختصاصی بدن مواجه می شوند. بیشترین راه ورود عوامل بیگانه از طریق غذا و تنفس می باشد اگر چه راه های بسیاری برای ورود این عوامل مانند از طریق خراش و بریدگی، مجاری ادراری و غیره وجود دارد. آزمایشات تشخیص عفونت از طریق مختلفی عاملین عفونت را در بدن شناسایی می کند که در ادامه به این موارد اشاره می شود:

CBC

آزمایش CBC یا شمارش کامل گلبول های خون در آزمایشات تشخیص عفونت کاربرد دارد. در عفونت ها تعداد گلبول های سفید خون تغییر می کند. گلبول های سفید خون سلول های دفاعی بدن علیه عوامل بیگانه هستند که انواع مختلفی دارند. در آزمایش CBC تعداد کلی گلبول های سفید و درصد انواع گلبول های سفید گزارش می شود. در هر بیماری عفونی بسته به نوع آن (که قارچی، ویروسی، باکتریایی و غیره) نوع خاصی از این گلبول های سفید افزایش یا کاهش می یابد بنابراین گزارش این تغییرات به پزشک در تشخیص نوع عفونت کمک می کند. گاهی در عفونت ها تعداد پلاکت ها نیز دچار تغییر می شود. در واقع کاهش یا افزایش تعداد پلاکت از حد نرمال ممکن است نشانگر نوعی عفونت در بدن باشد. البته تغییرات میزان پلاکت ممکن است ناشی از عوامل دیگر باشد.

تشخیص عفونت با یک آزمایش خون ساده

ESR

ESR یا سرعت رسوب گلبول های قرمز یکی دیگر از آزمایشات تشخیص عفونت به شمار می رود. وقتی که التهاب در بدن وجود دارد، پروتئین های خاصی باعث چسبیدن گلبول های قرمز به هم می شود و باعث رسوب گلبول های قرمز بیشتر از حالت طبیعی می شوند. این پروتئین ها توسط کبد و سیستم ایمنی در شرایط غیر طبیعی مثل عفونت، بیماری خود ایمنی و یا سرطان ساخته می شوند. التهاب در بدن دلایل مختلفی دارد که یکی از این عوامل عفونت های حاصل میکروارگانیسم ها مانند باکتری ها، ویروس ها، عوامل قارچی و غیره می باشد.

برای انجام آزمایشات تشخیص عفونت ESR چند سی سی خون کافی می باشد. به این منظور از فرد نمونه برداری خون انجام می گیرد. نمونه در لوله ای مخصوص جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده می شود. در آزمایشگاه نمونه داخل لوله های باریک مندرج قرار می گیرد و بعد از یک ساعت میزان رسوب گلبول های قرمز بررسی و گزارش می شود. توجه داشته باشید که بارداری، عادت ماهانه، کم خونی ها ممکن است به طور کاذب بر جواب آزمایش تاثیر داشته باشد به طوری که جواب آزمایش گمراه کننده باشد بنابراین قبل از انجام آزمایش پزشک و کادر آزمایشگاه را از این قبیل مسائل مطلع کنید. گاهی در چنین مواردی ممکن است انجام آزمایش به روز دیگری موکل شود.

CRP

آزمایش CRP یا پروتئین واکنش c در آزمایشات تشخیص عفونت نیز درخواست می شود. این آزمایش در واقع بر اساس اندازه گیری نوعی پروتئین در بدن می باشد. پروتئین واکنش c یا CRP یک پروتئین فاز حاد می باشد که در مواقع التهاب در کبد تولید و وارد جریان خون می شود. نقش اصلی این پروتئین اتصال به لیزوفسفاتیدل کولین موجود در سطح سلول های مرده برای فعال کردن سیستم کمپلمان از طریق C1q است. بنابراین اندازه گیری آن به ما در تشخیص عفونت کمک می کند.

آزمایش CRP به دو صورت کیفی و کمی قابل انجام می باشد. آزمایش کیفی CRP فقط به صورت +۱ +۲+۳ گزارش می شود که هر کدام نشانگر میزان این پروتئین در بدن و واکنش بدن می باشد. به طوری در گزارش +۳ میزان التهاب بالا و در +۱ به نسبت میزان التهاب کمتر می باشد.

در آزمایش کمی CRP مقدار این پروتئین به صورت عددی گزارش می شود.

U/A

آزمایش U/A یا آزمایش ادرار در آزمایشات تشخیص عفونت به منظور تشخیص عفونت مجاری ادراری درخواست می شود. آزمایش ادرار به دو صورت میکروسکوپی و ماکروسکوپی انجام می شود. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله آزمایش ادرار چه چیز هایی را مشخص می کند) در آزمایش ماکروسکوپی ادرار به منظور تشخیص عفونت یک نوار مخصوص وارد نمونه ادرار می شود و بعد از چند لحظه تغییر رنگ چند پارامتر ادرار بررسی می شود. پارامتر های مد نظر در آزمایشات تشخیص عفونت مجاری ادراری در نوار ادرار شامل موارد زیر می باشد:

لکوسیت: با استفاده نوار مخصوص ادرار نیز می توان گلبول های سفید موجود در نمونه ادرار را شناسایی کرد. وجود گلبول سفید یا لکوسیت در ادرار نشانگر عفونت در بدن می باشد.

نیتریت: برخی باکتری ها نیتریت مثبت می باشد. مثبت گزارش شدن این مورد نشانگر عفونت حاصل از یک باکتری نیتریت مثبت می باشد. بنابرین این پارامتر به تشخیص نوع عفونت نیز در آزمایشات تشخیص عفونت کمک می کند.

خون (Blood): وجود خون در ادرار یا هماچوری گاهی اوقات ناشی از عفونت می باشد. بنابراین بررسی این عامل نیز در تشخیص عفونت کمک می کند.

بررسی میکروسکوپی ادرار بعد از بررسی هایی ماکروسکوپی انجام می شود. به این صورت که نمونه داخل لوله سانتروفوژ می شود و مواد محلول و نامحلول در ته لوله رسوب می کند. مایع رویی دور ریخته می شود و از ته لوله یک نمونه نازکی در حد یک قطره کوچک تهیه می شود. در زیر میکروسکوپ در صورت وجود عفونت عوامل زیر مشاهده می شود:

گلبول های سفید خون: در بررسی میکروسکوپی آزمایشات تشخیص عفونت ادرار، لکوسیت ها قابل تشخیص می باشد. مشاهده این سلول ها در ادرار نشانگر عفونت می باشد.

باکتری: باکتری ها در زیر میکروسکوپ به صورت ذرات ریزی مشاهده می شود. این ذرات به صورت Rare,few, moderate, many ممکن است گزارش شود که به ترتیب به معنای تعداد باکتری به ندرت، کم، متوسط ، زیاد می باشد.

قارچ: قارچ ها عامل بیماریی های فرصت طلب هستند یعنی ممکن است در سیستم ایمنی ضعیف، بارداری ، در مواقعی که فرد دچار تنش می باشد رخ دهد. این عوامل در زیر میکروسکوپ به صورت ذرات کوچک در حال جوانه و یا به صورت میسیلیوم( شبیه یک گیاه با برگ و شاخه) قابل مشاهده است.

تشخیص عفونت با یک آزمایش خون ساده

U/C

معمولا بعد از آنالیز ادرار (U/A و مشاهده نشانه های عفونت ناشی از باکتری برای انجام آزمایشات تشخیص عفونت ، آزمایش کشت ادرار یا U/C درخواست می شود. با انجام کشت ادرار می توان نوع عفونت باکتریایی مشخص می شود. گاهی اوقات نوعی باکتری به آنتی بیوتیک خاص مقاومت دارد و خوردن آن آنتی بیوتیک علاوه بر بی اثر بودن بر عفونت حاصل از آن باکتری بی اثر می باشد، عوارض ناشی از آن دارو وارد بدن می شود. بنابراین لازم است برای درمان عفونت باکتریایی نوع باکتری و همچنین داروی حساس تشخیص داده شود. برای شناسایی داروهای موثر و مقاوم بعد از انجام کشت ادرار، باکتری ها در محیط کشت مخصوص آنتی بیوگرام می شوند.

LP

بعضی از عوامل عفونی ممکن است وارد اعصاب و مایع مغزی نخاعی و در نهایت باعث مننژیت (عفونت پرده های مغزی) شود. برای بررسی این نوع عفونت ها از مایع مغزی نخاعی csf نمونه برداری می شود. مایع مغزی نخاعی در حالت نرمال بی رنگ و عاری از هر گونه گلبول قرمز، گلبول سفید، باکتری و هر گونه عامل عفونی می باشد. مشاهده این عوامل نشانگر عفونت در این ناحیه می باشد که بسیار خطرناک می باشد. انجام این تست برای آزمایشات تشخیص عفونت توسط تیم متخصص و معمولا در بیمارستان های مجهز انجام می شود.

آزمایش نمونه برداری از گلو:

نمونه برداری از گلو یک روش در آزمایشات تشخیص عفونت برای شناسایی عامل عفونی در گلو و ریه می باشد. در این آزمایش با استفاده از یک سواپ از داخلی ترین ناحیه گلو نمونه برداری می شود و در یک کریر(محیط انتقال دهنده) قرار داده می شود. در آزمایشگاه از این نمونه کشت داده می شود و پس از چند روز عوامل عفونت زا بررسی قرار می گیرد.

نمونه برداری از پوست:

بیوپسی یا نمونه برداری از پوست روشی برای تشخیص و کنار گذاشتن احتمال برخی بیماری های پوستی است. انواع نمونه برداری از پوست (بیوپسی پوست) عبارت است از: بیوپسی تراشیدن، بیوپسی پانچ، بیوپسی برشی. نمونه برداری از پوست عموما روشی بی خطر است اما ممکن است برخی عوارض در اثر انجام بیوپسی اتفاق بیفتد. قبل از انجام نمونه برداری از پوست پزشک متخصص را باید نسبت به داروهای مصرفی خود آگاه کنید. قبل از انجام بیوپسی محل مورد نظر تمیز شده و ماده بی حسی روی آن قرار می گیرد. سپس بسته به نوع بیوپسی که قرار است انجام شود پزشک از ابزاری مناسب استفاده خواهد کرد. بعد از انجام نمونه برداری از پوست (بیوپسی) باید از محل زخم مراقبت کنید

آزمایش الایزا:

سیستم ایمنی بدن در مقابله با عوامل عفونی پروتئین های اختصاصی تولید می کند. این عوامل پروتئینی آنتی بادی نام دارد. آنتی بادی ها در مقابله با ناحیه خاص عامل عفونت زا تولید می شود که به آن آنتی ژن گفته می شود. الایزا روشی است که در آزمایشات تشخیص عفونت کاربرد بسیار دارد. در این روش آنتی بادی یا آنتی ژن نمونه خون بررسی می شود. وجود یک آنتی بادی علیه آنتی ژن خاص و یا وجود خود آنتی ژن در بدن نشانگر یک نوع عفونت می باشد. آنتی بادی ها اختصاصی می باشند و مانند قفل و کلید عمل می کنند به این صورت که هر آنتی ژن یک آنتی بادی خاص خودش را دارد. بنابراین انجام آزمایش الایزا اختصاصی بوده و نوع عامل عفونی به طور دقیق شناسایی می شود.

تشخیص عفونت با یک آزمایش خون ساده

انواع عوامل عفونی:

میکروب ها انواع مختلفی دارند که ممکن است باعث بیماری در انسان، حیوان، یا هر دو شود ولی لزوما عوامل بیگانه باعث بیماری نمی شوند. فقط تعداد خاصی از عوامل بیماری زا وجود دارد. در ادامه عوامل بیگانه که می توانند عامل بیماری شوند اشاره می شود:

عفونت‌های باکتریایی:

باکتری ها میکروارگانیسم ها کوچکی می باشد که طیف وسعی از بیماری ها را در بدن به وجود می آورند. برای شناسایی این عامل آزمایشات تشخیص عفونت مانند آزمایش ادرار، کشت ادرار، ESR, CRP, الایزا، نمونه برداری از گلو،LP انجام می شود که در بالا توضیح داده شد.

عفونت‌های ویروسی:

ویروس ها کوچکترین عامل عفونت زا در جانداران می باشد. این عفونت انگل درون سلولی می باشد یعنی در خارج از سلول و بدن توانایی تکثیر ندارد و فقط برای چند ساعت تا چند روز توانایی زنده ماندن دارد. در انجام آزمایشات تشخیص عفونت این عامل عفونی قابل شناسایی با کشت در مواد جامد نیست و کشت آن فقط در سلول در آزمایشگاه های تحقیقاتی صورت می گیرد. بنابراین آزمایشات آنالیز ادرار، کشت ادرار برای شناسایی آن کاربرد ندارد. بیشترین روش انتخابی برای این عامل الایزا می باشد.

تشخیص عفونت با یک آزمایش خون ساده

عفونت های قارچی:

قارچ ها عفونت‌های فرصت طلب هستند. یکی از آزمایشات تشخیص عفونت مجاری ادراری قارچی آزمایش آنالیز ادرار یاU/A می باشد که در بالا به آن اشاره شد. عفونت های قارچی گاهی اوقات باعث عفونت های پوستی می شود که با نمونه برداری های پوستی قابل تشخیص هستند.

شما نیز برای انجام آزمایشات تشخیص عفونت در آزمایشگاه آنلاین آنی آزما و انجام نمونه برداری یا نمونه گیری در منزل و دریافت جواب های آزمایش خود به صورت غیر حضوری، فقط کافیست به سایت آزمایشگاه آنی آزما مراجعه نمایید تا در اسرع وقت همکاران نمونه برداری ما آزمایشات شما را انجام دهند.

درخواست آزمایش

  • YYYY slash MM slash DD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن پیام
خدمات نمونه گیری در محل آنی آزما
سلام
به خدمات نمونه گیری در محل آنی آزما خوش آمدید!
برای ارتباط با اپراتور پیام خود را ارسال نمائید.