"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

در مجموع چه امتیازی به خدمات ما می‌دهید؟*
چه امتیازی به رفتار نمونه‌گیر می‌دهید؟*
نمونه‌گیر کدام موارد زیر را رعایت کرده است؟ (تیک بزنید)
از نحوه‌ی پاسخ گویی تلفنی راضی بودید؟*
آیا از روند جوابدهی رضایت داشتید؟*
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .