در صورت تمایل به همکاری با آنی آزما فرم زیر را به دقت پر نمایید. پر نمودن موارد ستاره دار الزامی می‌باشد.

  • مشخصات فردی

  • اطلاعات تماس

  • اطلاعات تحصیلی و سوابق کاری

  • قسمت مورد نظر جهت همکاری

  • کادر بالا را کلیک کرده و بخشی که حاضر به همکاری با ما هستید را انتخاب کنید