1. آنی آزما تمامی تلاش خود را برای ارائه خدمات به بهترین نحو و سریعترین شکل ممکن با بالاترین کیفیت به کار گرفته است ما از ابتدای کار در کنار شما هستیم.
  2. شخص متقاضی نمونه گیری باید حتماً شرایط نمونه گیری را داشته باشد. این شرایط بر اساس نوع آزمایش مورد نظر می باشد. شرایط عمومی عبارت است از ناشتا بودن، ساعت مناسب جهت نمونه گیری و … جهت مشاهدۀ اطلاعات تکمیلی در این حوزه می توانید شرایط قبل از آزمایش را مطالعه نمایید.
  3. یکی از شرایط اصلی نمونه گیری، داشتن نسخۀ معتبر می باشد. همکاران ما ابتدا حتماً نسخۀ آزمایش شما را بررسی دقیق و کامل می نمایند. نسخه می بایست به دور از هرگونه خط خوردگی و مخدوشی باشد. داشتن مهر معتبر پزشک(متناسب با آزمایش، پزشک عمومی یا متخصص مورد نیاز است)، تاریخ دقیق و … از شرایط نسخۀ مورد قبول است.
  4. جهت دریافت نمونه در محل، می بایست مکان مناسبی معرفی گردد تا همکاران ما و فرد نمونه دهنده امکان انجام فعالیت های مورد نیاز را داشته باشند.
  5. در صورتی که فرد سفارش دهنده، نتواند در محل، شرایط مورد نیاز جهت نمونه گیری را فرآهم نماید، یا فرد نمونه دهنده، امکان دادن نمونه را نداشته باشد(عدم حضور، شرایط اضطراری نمونه دهنده، نداشتن شرایط ارایۀ نمونه و …) وجه پرداخت شده به آنی آزما به هیچ وجه عودت داده نمی شود و همچنین فرد سفارش دهنده می بایست هزینۀ ایاب و ذهاب ( مبلغ 100 هزار تومان) را نیز به همکاران آنی آزما پرداخت نماید.
  6. در صورت لغو درخواست پس از ثبت سفارش و پیش از اعزام نمونه گیر 10% از مبلغ واریزی بیمار کسر شده و مابقی آن عودت خواهد شد .
  7. آنی آزما موظف است در حداقل زمان پاسخ آزمایش را به صورت الکترونیکی(سایت ، واتساپ ، ایمیل) برای شما ارسال کند. در صورتی که نیاز دارید برگۀ پاسخ آزمایش و قبض پذیرش را نیز به صورت فیزیکی دریافت کنید، هزینۀ ارسال به عهدۀ شما می باشد.
  8. در صورت ثبت درخواست ارسال فیزیکی جواب آزمایش و برگۀ پذیرش، ارسال حداقل تا 1 هفته پس از آماده شدن جواب آزمایش صورت می پذیرد.
  9. تمامی هزینه های آزمایش ها براساس مصوبه وزارت بهداشت و خدمات درمانی و طبق تعرفه ی بیمه ها می باشد.
  10. در صورت لزوم تکرار آزمایش زمان جوابدهی به تاخیر می افتد.